เว็บนี้เป็นเว็บแรกของผม จึงไม่คอยสมบูรณ์ เพราะประสงค์นำเสนอข้อมูลจึงรีบทำ 

 

เป็นเรื่องเล่าชีวิตและการปฏิบัติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคคลหนึ่ง

 

 ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง      แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด                       ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม

สารบัญ

    ตอนที่ 1
           101.   อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในวัยเด็ก  
           102.   ความทุกข์ที่ไม่มีทางออกจึงฝึกสมาธิด้วยตนเอง  
           103.   ต้องศึกษาทางโลกคู่กับทางธรรมเพื่อรักษาจิตใจ  
           104.   เริ่มฝึกวิปัสสนาสมาธิเป็นรูปแบบครั้งแรกในชีวิต  
           105.    ผลของการปฏิบัติธรรมแปลกๆ ที่เกิดขึ้น 
           106.    อาจารย์ผู้แนะกรรมฐาน   
           107.    ผลของคำอธิฐานที่ตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลง  
           108.    เมื่อการพิสูจน์อย่างไม่เลิกราจึงประสบผลสมาธิอีกระดับหนึ่ง  
  
ตอนที่ 2
           201.   ผลของทาน 
           202.   ผลของศีล 
           203.   ผลของสมาธิ 
           204.   ผลของปัญญา 
 
ตอนที่ 6 เกล็ดพิเศษ(แปลก)ในพุทธศาสนา
           601.  โพธิสัตว์และจำนวนพระพุทธเจ้า 
           602.   ความต่างกันของพระพุทธเจ้า 
 
ตอนที่ อ่านกระทู้ที่ตั้งสนทนาในลานเสวนาธรรมเก่า

  ตอนที่ 3
       301.   สติปฐาน 4 
       302.   วิปัสสนาญาณ   
        303.   โลกว่างเมื่อวางเป็น   
        304.   พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ กับความยาวนาน  
        305.  
  เรื่องบรรยายท่องไปในไตรภพ    
 
ตอนที่
         401.   เหตุการณ์แปลก และเรื่องที่ได้ฟังจากผู้รู้จัก 
         402.  
มูลเหตุที่ตั้งมั่นในพุทธภูมิ 
         403.  
ชาติก่อนตามคำบอกเล่าของโอปาติกะ 
         404.   เล่าเรื่องที่ เกี่ยวกับโอปาติกะ
         405.  
เรื่องพิเศษพิสดารเพิ่มเติม
 
ตอนที่ 5
          501.   กรรมฐานในพระสูตร 
          506.  ประวัติพระเถระและพระเถรี 
 
ตอนที่ 7 เกล็ดส่วนตัวอ่านสนุกไม่ควรเชื่อ
          701.  คำทำนายและญาณรู้ 
          702.   ประสบการณ์ผีอำเป็นกรณีศึกษา 

       ส่งข้อเสนอแนะ  E-mail ไปที่ svicha@hotmail.com  
                      
 

 LINK  อื่นๆ 
 ลานธรรมเสวนา       สนุก 
พันทิพย์ 

 

 

 

 ข้อเตือนสติ   ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์  เรื่องต่างๆ ที่ข้าพเจ้าเขียนเป็นเรื่องที่แตกต่างกับ
วิทยาศาสตร์อยู่มาก  ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้า ประสบมาจริง  และเป็นแนวคิดของข้าพเจ้าจริง  ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง  กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์ แม้แต่ข้าพเจ้าเองเมื่อมองย้อนกลับไปก็แปลกตัวเอง อยู่เหมือนกัน  จึงเข้าใจคำว่า   แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง และสรุปได้ว่า

 การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรง ชีวิตไม่เคยล้าสมัย  สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
หมายเหตุ  ผมพิมพ์หนังเสือผิดเยอะต้องขออภัยด้วย ส่วนกลอนนั้นแต่งก็ไม่สัมผัสต้องขออภัยด้วย เพียงแต่ต้องการสื่อความหมาย