ภาพที่ 1 เป็นภาพเปรียบเทียบสรีระของพระพุทธเจ้า
รวมภาพพุทธรูป
ภาพหลวงพ่อ
ภาพอาจารย์ที่สอนกรรมฐาน
รวมภาพพระสังฆ์