ในเมื่อผมได้อ้างข้อมูลทางพุทธมาสัมพันธ์กับทางวิทยาศาสตร์เรื่องจักวาลและกาแลคชี  จึงจำเป็นต้องยกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชี้แจงให้ชัดเจนขึ้น

 

                                       โลกมนุษย์ของเรา(Earth)

                                        ระบบสุริยะจักรวาลของเรา (Solar system)

                              เปรียบเทียบขนาดดวงอาทิตย์กับดาวฤกษ์ดวงอื่นและดาวเคราะห์ในสุริยะจักรวาล

                                        การเกิดดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์และการดับหรือตายของดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์

                                        กลุ่มกาแลคชี ที่อยู่รวมกับกาแลคชี ช้างเผือกของเรา และกลุ่มกาแลคชีอื่นๆ

                                        การรวมตัวกันของกาแลคชีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

                                        สมมุติฐานวิเคราะห์การเกิดดับของระบบจักรวาลของข้าพเจ้า

                                        วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อปลีกย่อ เช่นระยะทางขนาด รูปแบบกาแลคชี (รอเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ครับ)

                    

                                หมายเหตุ ภาพและรูปต่างๆ ได้มาจากเว็บ(Picture from web)    

                                                   http://hubblesite.org/gallery/  

                                                   และ  http://www.airwebhosting.com/cdthamma/temp/NASA/NASA.pps